• เจิ้นรุ่ย
  • เจิ้นรุ่ย

ผลิตภัณฑ์

  • ผนังไม้ป้องกันสิ่งแวดล้อมปรับแต่ง

    ผนังไม้ป้องกันสิ่งแวดล้อมปรับแต่ง

    แผ่นผนังสามารถใช้เป็นส่วนประกอบรับน้ำหนักและผนังกั้นห้อง และเป็นรูปแบบโครงสร้างที่ใช้กันทั่วไปและประหยัดที่สุดในอาคารที่พักอาศัย

    โครงสร้างแผ่นผนังส่วนใหญ่จะใช้ในที่พักอาศัย อพาร์ตเมนต์ และในอาคารสาธารณะ เช่น อาคารสำนักงานและโรงเรียน